Giá vé cáp treo Bà Nà

Gía vé vào cổng Khu du lịch Bà Nà Hills

Gía vé vào cổng Khu du lịch Bà Nà Hills...